Els origens i etimologia 

Etimològicament, “pirotècnia” té les seves arrels en les paraules gregues *piros, foc, i *techne, art o tècnica, i significa “l’art que tracta totes les varietats d’invencions de foc”.

L’origen de la pirotècnia està directament relacionat amb la invenció de la pólvora a Xina.

La llegenda més coneguda és que es va originar o es va inventar per accident quan un cuiner xinès que treballava en una cuina a l’aire lliure, va barrejar carbó, àcid sulfúric (sofre) i nitre (nitrat de potassi)…tots productes coneguts en la cuina d’aquesta època, que estava molt a prop de l’alquímia, les cures miraculoses i els minerals essencials. La mescla es va cremar i quan va ser comprimida en un tub de bambú va explotar. 

El terme original, per denominar els focs artificials va ser *hanabi que neix de l’expressió vinculada a la canya de bambú que amb pólvora comprimida, explota.